Efektivní správa a řízení identit

V dnešní době má uživatel v organizaci zpravidla přístup do více aplikací a obvykle i více uživatelských účtů (identit). Pokud oblasti správy identit ve své organizaci nevěnujete dostatečnou pozornost, vystavujete se riziku vzniku nemalých problémů, kterými se v budoucnu budete muset zabývat.

Důsledkem nedostatečného a netransparentního řízení účtů a oprávnění totiž hrozí reálné bezpečnostní riziko zneužití nepovoleného přístupu s vážnými následky. Určitě vás nepotěší představa, kdy si z vaší organizace lidé odnášejí data, na která nemají oprávnění. ACI vám pomůže takovýmto problémům předejít.

V organizacích se setkáváme také s tím, že je správa identit neefektivní. Administrátoři zakládají ručně uživatele do aplikací na základně pokynu, který dostanou například e-mailem. Stejným způsobem tedy manuálně jsou řešena nastavování oprávnění a požadavky na změny.

Nebylo by lepší řídit identity automatizovaně a centrálně z jednoho místa?

ACI je řešení, které vám toto umožní!

ACI neboli Identity Management System (IDM) od společnosti Cleverlance je produktové řešení, které vám nabízí možnost bezpečně a efektivně řídit jednotlivá přístupová oprávnění do podnikových informačních systémů a aplikací.

Konzultace

Zákazníkům poskytujeme kompletní profesionální konzultační a implementační službu v oblasti bezpečnosti IT

Jednoduchost

Naše IDM se jednoduše ovládá a spravuje - ACI řídí účty komplexně a z jednoho místa.

Nabízíme sadu konektorů na aplikace ve vaší organizaci.

Efektivita

Nezatěžujeme finančně rozpočet vaší organizace licenčními poplatky jako drahá komerční řešení (Oracle, Novell, IBM, Microsoft atd.).

Historie

Veškeré operace a změny ze správy identit detailně zaznamenáváme a nabízíme rychle a přehledně v náhledu historie

Reference

AGROTEC

Úspěšná implementace identity management systému ACI vedla k efektivnějšímu řízení životního cyklu identit ve společnosti Agrotec a jeho dceřiných organizacích. ACI zde mimo jiné primárně řídí oprávnění uživatelů do intranetu a modulu smluv nad platformou SharePoint. Součástí dodávky byla i integrace na personální systém SAP, Active Directory, MS Exchange, firemní portál Sharepoint včetně implementovaných aplikací (např. modul smluv).

JIHOČESKÝ KRAJ

Implementace identity management systému ACI pro správu interních identit krajského úřadu a externích identit zřizovaných organizací jejíž součástí bylo napojení na klíčové systémy úřadu jako: Personální systém, Spisová služba, Firemní adresář, E-mail, ale i platformu pro komunikaci se základními registry a integrační platformu. ACI centrálně a automatizovaně řídí oprávnění v 24 systémech kraje.

DPP

Cílem projektu byla centrální správa uživatelů Dopravního podniku hl. m. Prahy. Díky integraci na jednotlivé systémy IDM efektivně řídí životní cyklus identit ve více než 120 aplikacích, mezi které patří např. PMS, Active Directory, SharePoint, MS Exchange, Helpdesk, Elektronickou spisovou službou, CSU a mnoho dalších. V DPP tak mají přehled o oprávnění interních i externích uživatelů na jednom místě, které mohou automatizovaně a efektivně řídit.

BANKA CREDITAS

Navržené řešení odráželo požadavek Banky Creditas na řízení identit v propojených systémech. Nejdříve bylo nutné provést podrobnou analýzu jednotlivých aplikací, aby pak následná implementace IDM řešení, moduly notifikací a automatických pravidel umožňuli efektivně řídit celý životní cyklus identit ve společnosti.

Kontaktujte nás

Pokud Vás zajímá náš produkt a chcete se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Náš Product Manager se Vám ozve co nejdříve. Napište nám na adresu idm@cleverlance.com.

 

Efektivní správa a řízení identit

V dnešní době má uživatel v organizaci zpravidla přístup do více aplikací a obvykle i více uživatelských účtů (identit). Pokud oblasti správy identit ve své organizaci nevěnujete dostatečnou pozornost, vystavujete se riziku vzniku nemalých problémů, kterými se v budoucnu budete muset zabývat.

Důsledkem nedostatečného a netransparentního řízení účtů a oprávnění totiž hrozí reálné bezpečnostní riziko zneužití nepovoleného přístupu s vážnými následky. Určitě vás nepotěší představa, kdy si z vaší organizace lidé odnášejí data, na která nemají oprávnění. ACI vám pomůže takovýmto problémům předejít.

V organizacích se setkáváme také s tím, že je správa identit neefektivní. Administrátoři zakládají ručně uživatele do aplikací na základně pokynu, který dostanou například e-mailem. Stejným způsobem tedy manuálně jsou řešena nastavování oprávnění a požadavky na změny.

Nebylo by lepší řídit identity automatizovaně a centrálně z jednoho místa?

ACI je řešení, které vám toto umožní!

 

 

ACI

ACI neboli Identity Management System (IDM) od společnosti Cleverlance je produktové řešení, které vám nabízí možnost bezpečně a efektivně řídit jednotlivá přístupová oprávnění do podnikových informačních systémů a aplikací.

 
 
 
 
 

Veškeré operace a změny ze správy identit detailně zaznamenáváme a nabízíme rychle a přehledně v náhledu historie

Historie

Zákazníkům poskytujeme kompletní profesionální konzultační a implementační službu v oblasti bezpečnosti IT.

 

Konzultace

 

Jednoduchost

Naše IDM se jednoduše ovládá a spravuje - ACI řídí účty komplexně a z jednoho místa.

Nabízíme sadu konektorů na aplikace ve vaší organizaci.

 

Nezatěžujeme finančně rozpočet vaší organizace licenčními poplatky jako drahá komerční řešení (Oracle, Novell, IBM, Microsoft atd.).

 

Efektivita

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příběh zaměstnance

DNES NASTUPUJE PANÍ NOVÁKOVÁ

Na obchodní oddělení dnes nastupuje paní Nováková na místo asistentky oddělení. V mnoha společnostech je při nástupu nového zaměstnance praxí tištěný formulář, na který nadřízený paní Novákové zaškrtne pro IT oddělení, do kterých systémů a s jakými oprávněními se má paní Nováková dostat. Požadavek se následně dostane na IT oddělení. Jaké softwarové nástroje použijete, abyste pro ni zřídili přístup ke všemu, s čím bude pracovat?

CO PANÍ NOVÁKOVÁ PŘI NÁSTUPU POTŘEBUJE

Přístup do organizace - zřízení karty zaměstnance (zavedení do karetního systému), přístup do „počítače“ (zavedení do adresářové služby), zřízení e-mailového účtu, nastavení přístupu na portál intranetu (zavedení do portálu intranetu a nastavení patřičného oprávnění), nastavení přístupu do CRM (zavedení do CRM a nastavení patřičného oprávnění), nastavení přístupu do systému pro vykazování práce (zavedení do docházkového systému a nastavení patřičného oprávnění), nastavení přístupu na relevantní složky a dokumenty v organizaci (nastavení oprávnění na souborovém, systému, nastavení oprávnění na dokument management systému), zavedení do mzdového systému. Celkem dost věcí, že?

O DVA MĚSÍCE POZDĚJI …

Paní Nováková se ve firmě bohužel neosvědčila a ve zkušební době končí. Jak snadno, rychle a spolehlivě všechna její přístupová práva zase zrušíte? Nemůže se stát, že se ještě stále bude moci vzdáleně do systémů přihlásit po ukončení pracovní smlouvy?


 
 
 
 

Přínosy manažerům

PŘÍNOSY
PRO IT MANAŽERA

 • Zvýšení bezpečnosti řízení přístupů v organizaci a jeho centrální správa
 • Zrychlení implementace organizačních, technických i legislativních změn a požadavků
 • Konsolidace dat organizační struktury, účtů a oprávnění jako efekt při zavádění řešení
 • Přehledný reporting a příprava podkladů pro bezpečnostní audit

PŘÍNOSY
PRO HR MANAŽERA

 • Zrychlení procesů spojených s nástupy či odchody zaměstnanců
 • Zlepšení možností řízení životního cyklu a vývoje zaměstnance v organizaci
 • Umožnění správy vlastní identity v organizaci pro moderní uživatele
 • Posílení spokojenosti zaměstnanců a image moderní organizace pro nábor perspektivních, mladých lidí

PŘÍNOSY
PRO VEDENÍ

 • Zrychlení a zefektivnění vnitřních procesů, snížení nákladů (automatizace)
 • Posílení zabezpečení přístupu k informacím a datům organizace
 • Zvýšení produktivity práce – bezpečný přístup pro práci zaměstnanců z terénu či domova
 • Větší flexibilita pro organizační změny a tedy i změny oprávnění zaměstnanců
CO SE DĚJE V ORGANIZACIS ACI
BEZ ACI
Doba na změnu/reset heslaV řádech sekundV řádech hodin
Doba trvání provedení změn organizační strukturyV řádech hodinV řádech týdnů
Operativa na straně IT v souvislosti se správou oprávněníSnížení nákladů o 10 až 30 %-
Operativa na straně helpdesku / callcentraSnížení nákladů o 5 až 20 %-
Prostoje zaměstnance při čekání na potřebná oprávněníSnížení nákladů o 2 až 10 %-
Příprava podkladů pro bezpečnostní auditSnížení nákladů o 60 až 90 %-
Náklady spojené s naplněním bezpečnostních hrozebÚsporu je možné jasně vyčíslit po ohodnocení aktiv, bezpečnostních rizik a hrozeb při provedení bezpečnostní analýzy-
Náklady spojené s poplatky za nepoužívané účty a licenceÚspora je spojená s licenčním zatížením 1 uživatele v organizaci (např. 750 Kč znamená při 40-ti neukončených uživatelích 30.000 Kč).-
 
 

Reference pro inspiraci

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktujte nás

Pokud Vás zajímá náš produkt a chcete se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Náš Product Manager se Vám ozve co nejdříve.

Napište nám na adresu idm@cleverlance.com