​​​​Analýza dat

Nevíte, jak pozitivně ovlivnit retenci zákazníků, nebo kde a jak oslovit zákazníky nové? A přitom ta správná data máte k dispozici - ve svých systémech nebo na internetu. Pomůžeme vám z nich vyčíst ty důležité údaje.

 

Využití dat

S moderními možnostmi ukládání dat není problém uchovávat velké objemy informací o vašich klientech či konkurenci. Ale jak z nich vytěžit ty důležité informace, které pomohou vašemu byznysu?​

V Cleverlance používáme a vyvíjíme pokročilé nástroje na analýzu a získávání dat. Jsme tak schopni poskytnout hotové analýzy, či tyto nástroje zaintegrovat do vašich systémů, případně vám je poskytnout jako platformu.

Sociální média 

Zajímavým zdrojem dat pro marketingové použití jsou v současné době sociální sítě. Nabízejí přímou interakci s uživateli, která mnohdy vyrovnává, nebo dokonce převyšuje svou důležitostí ostatní zavedené komunikační kanály. Tím se stávají klíčovým nástrojem B2C a ve specifické formě i B2B marketingu, pozornost k sociálním sítím upínají produktoví manažeři, obchodníci i marketingoví specialisté.

​Na sociálních sítích dokážeme vytipovat přesně ty oblasti, které vás mohou zajímat, na jejich základě prostřednictvím nástroje SMART stáhnout potřebná data a poté je podrobit další analýze. ​Snáze tak zjistíte, co vaši klienti chtějí, jak vnímají vaše produkty, a můžete tak reagovat na jejich potřeby cíleně a hlavně rychle, dřív než vaše konkurence. Ušetříte čas i náklady, které můžete využít k rozvoji svého dalšího byznysu. ​

SMART

Produkt SMART umožňuje analýzu sociálních sítí prostřednictvím napojení nástrojů typu Content Analytics na různé sociální sítě či fóra a tím otevírá zcela nové možnosti v oblasti vyhodnocování nestrukturovaných dat šířených sociálními sítěmi, diskusními fóry a servery pro sdílení obrázků, videa či hudby.

Aktuálně podporujeme konektory pro Facebook, Google+, Twitter, VKontakte. V portfoliu máme také konektor pro stahování obsahu webových diskuzních vláken s komfortním konfiguračním průvodcem. SMART umí monitorovat též vlákna RSS či obsah webových stránek.

 

Analýza obsahu 

Na získaná data se díváme různými způsoby, nejčastěji využíváme nástroj IBM Content Analytics, který umožňuje analýzu jak strukturovaných tak nestrukturovaných dat.

Příklady užití:

  • Banka pomocí SMARTu získá rychlou zpětnou vazbu svého internetového a mobilního bankovnictví, či monitoruje žádosti a přání zákazníků, případně sleduje srovnání s konkurenčními aplikacemi. Možné je také analyzovat interní klientská či jiná data, např. poznámky k bankovním platbám.
  • Výrobní firma použije SMART a CA jako systémy včasného varování pro rychlé odhalení nespokojenosti uživatelů a výrobních vad svých produktů včetně identifikace, kterého produktu dodavatele nebo odběratele se vady nejvíce týkají. Srovnáním s historickými údaji může firma navrhnout opravy či zlepšení anebo přímo reagovat na konkrétní stížnosti na sociálních sítích. Včasná reakce ve výsledku může na uživatele působit pozitivně, jelikož budou firmu chápat pozitivně díky zájmu o jejich spokojenost.
  • Firmy podnikající ve zdravotnictví mohou na základě dat ze sociálních sítí vytipovat aktuální nebo budoucí potřebu na poskytované služby. Díky nalezení trendů, vzorů či odchylek v nestrukturovaných datech mohou zlepšit efektivitu klinických studií díky lepšímu výběru vhodných osob.